14 March 2017

Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Stavangerregionen Havn og Risavika Terminal AS deltar i en Horisont 2020-søknad om fremtidens havner sammen med 18 partnere fra 8 europeiske land. Prosjektets tittel er “Enhancing Port Efficiency through Digital Standardization” (EPEDS), og handler om digital standardisering, interoperabilitet og felles løsninger som skal knytte havnene i Nord-Europa og Middelhavet tettere sammen. Fra norsk side deltar også Kystverket i søknaden, som blant annet inkluderer Universitetet i Gøteborg og skipsgiganten Maersk. Søknaden ledes av det spanske forskningssenteret CIMNE.

Gjennom EPIDS-prosjektet vil man undersøke hvordan man kan optimalisere logistikken i skippingindustri og ved hjelp av et digitalt standardiserings- og valideringssystem (Port CDM) utviklet gjennom EU-prosjektet Sea Traffic Management. Logistikken handler om kommunikasjonen mellom skip, havn og mottaker, samt om multimodalitet og lagring. Gjennom EPIDS skal man samle inn data om skip, last og mottaker av last. Denne informasjonen skal bearbeides og deles direkte mellom havn og interessenter, gjennom synkroniserte og standardiserte data.

Ved hjelp av digital standardisering og samkjøring av prosesser vil EPIDS-prosjektet føre til lavere kostnader, økt energieffektivisering og mindre tidsbruk ved at tiden til kai og arbeidet på land blir så effektivt som mulig. Dette vil også føre til sterkere konkurransekraft for europeiske havner.

EPEDS-søknaden skal gjennom en såkalt tofaseprosess, og dersom den går gjennom første fase er neste søknadsfrist i oktober.

Europakontoret ønsker Risavika og Stavangerregionen Havn lykke til, og følger prosessen videre.

Share