24 January 2022

Roberta Metsola blir tidenes yngste president for Europaparlamentet


43-åringen blir Europaparlamentets president frem til 2024

Roberta Metsola er født på Malta i 1979, og har vært EU-parlamentsmedlem (MEP) siden 2013. Hun har vært visepresident siden november 2020, og var parlamentets fungerende president etter at David Sassoli gikk bort 11. januar.

Metsola blir den tredje kvinnelige presidenten i Europaparlamentet, etter Simone Veil (1979-1982) og Nicole Fontaine (1999-2002).

“Vår europeiske måte for åpne økonomier og åpne samfunn er en modell jeg er stolt av. Det er en modell som må gis støtte for å tåle presset den kommer under”, sa hun da hun talte til parlamentet.

Hun understeket også viktigheten av å få unge involvert i det europeiske prosjektet: “Hvis vi skal heve Europa til de nivåene som er lovet neste generasjon, må vi nå skape noe enda sterkere, noe i takt med tiden som motiverer et yngre, mer skeptisk publikum til å tro på Europa”.

Hva blir hennes rolle?

Presidenten har både utøvende og representative fullmakter fastsatt i regel 22.

Blant annet skal presidenten lede all virksomheten til parlamentet og dets organer og ha alle fullmakter som er nødvendige for å presidere over parlamentets arbeid og for å sikre at det gjennomføres på riktig måte.

Hun vil også representere parlamentet i internasjonale forbindelser og ved seremonielle anledninger.

ShareAuthor

Malin Henden