14 June 2018

Rogaland fylkeskommune presenterte TRaM-prosjektet under EUs fornybaruke

 

P1000374.jpg

Iver Jan Leren forteller om el-ferge prosjektet til fylkeskommunen i Brussel

Iver Jan Leren fra næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune deltok på EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel. Leren deltok i paneldebatt sammen med den skotske energiminsiteren, hadde møter med POLIS-nettverket samt presenterte Horisont 2020-prosjektet TRaM som skal bygge elektrisk hurtigbåt.

Leren presentererte  TRaM-prosjektet som har fått over 110 millioner kroner fra EU, på et møte i CPMRs transportnettverk. Målet er å bygge en hurtig el-ferge som skal kunne gå mellom Stavanger og Hommersåk og testes i andre europeiske byer.

Seniorrådgiveren i næringsavdelingen møte også andre energiaktører i Europa, blant annet han paneldebatt om fornybare, marine energiløsninger i regi av den skotske representasjonen i Brussel. Leren diskuterte også mulig prosjektsamarbeid om mobilitet med representant for POLIS-nettverket der fylkeskommunen er medlem.

Stavangerregionens Europakontor har fasilitert og bistått i møtene.

Share