22 September 2020

Rogaland fylkeskommune ønsker dine synspunkter til den nye nærings– og innovasjonsstrategien

Rogaland fylkeskommune inviterer næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggere til å bidra med sine synspunkter og innspill til Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi i et åpent samskrivningsdokument.

Foto: Europakommisjonen

Alle er invitert til å bidra
«Hva er vi gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i fremtiden?» er spørsmål Rogaland fylkeskommune ønsker hjelp til å finne svar på. Målet med den nye strategien er å finne gode løsninger for fremtidig næringsutvikling i Rogaland.

For fylkeskommunen er det første gang et digitalt samskrivingsverktøy blir tatt i bruk i et høringsdokument. Du kan gi dine bidrag frem til 1. oktober 2020.

Skriveverksted arrangeres 30. september
Som en del av denne prosessen, inviterer fylkeskommunen til skriveverksted den 30. september. Fylkeskommunen ønsker å skape en arena der interesserte kan møtes å diskutere innhold og innspill til den nye strategien. Fylkeskommunen spanderer også lunsj.

Dato: 30. september
Klokken: 11:00-15:00
Hvor: ForusLab
Påmelding: meld deg på her

Nytt styringsdokument basert på smart spesialisering
Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi er basert på metoden smart spesialisering, som er et verktøy utviklet av EU i 2012. Bruken av smart spesialiseringsstrategier i regional næringsutvikling er en del av Europakommisjonens samhørighetspolitikk. Metoden baserer seg på at beslutningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons – og utdanningspolitikk, og baserer seg på regionens unike fortrinn.

Det nye styringsdokumentet for nærings- og innovasjonspolitikk vil erstatte Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020. Strategien vil også dekke fylkets utdanningspolitikk, matpolitikk, energipolitikk, reiselivspolitikk og forskningspolitikk.

Norske fylker som tar i bruk smart spesialiseringsmetoden får ikke økonomisk støtte fra EU til arbeidet, men vil i større grad kunne bli foretrukket som partnere i større EU-prosjekter.

  • Mer informasjon om samskriving av ny nærings – og innovasjonsstrategi finner du på Rogaland fylkeskommunes sider her.
  • Les mer om fylkets smart spesialiseringsstrategi på våre nettsider her.

Share