6 October 2017

Rogaland fylkeskommune på studiebesøk i Brussel

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune var i Brussel 18.-20. september. Her er gruppen fotografert inne i Europaparlamentets plenumssal. Foto: Andreas Høglund, Stavangerregionens Europakontor.

18.-20. september var 11 personer fra næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune på studiebesøk i Brussel. Stavangerregionens Europakontor hadde laget programmet.

I løpet av det to dager lange oppholdet ble deltakerne bedre kjent med Stavangerregionens Europakontors satsninger på forskning og innivasjon innen smartby og helse, samt om EØS-avtalen og hvordan EU og EØS påvirker norske lokale myndigheter samtidig som det byr på nettverks- og læringsmuligheter.

Videre møtte gruppen representanter fra Norges EU-delegasjon der nærings- og handelspolitikk, samt den økonomiske situasjonen i EU ble diskutert. Smart spesialisering var blant temaene som ble berørt i møte med regionene Navarra (Spania) og Nord-Nederland. Programmet inkluderte dessuten presentasjon av EØS-midlene og guidet omvisning i Europaparlamentet.

Programmet for studiebesøket er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Rogaland fylkeskommune_studiebesøk 18_20_september

Share