13 June 2021

Rogaland øyner spennende EU-prosjekter i horisonten

Rogaland øyner spennende EU-prosjekt i horisonten. Foto: Shutterstock

Hva er Horisont Europa, og hvorfor er aktører fra Rogaland spesielt godt rustet for å delta? Dette var noen av spørsmålene vi ønsket å besvare under webinaret “Rogaland i Horisont Europa”.


Regional introduksjon til Horisont Europa i Rogaland

I forbindelse med hvert nye rammeprogram for forskning og innovasjon i EU, arrangeres det norske regionale lanseringer av programmet i samarbeid med Forskningsrådet og relevante aktører innenfor prosjektutvikling.

Det digitale arrangementet for Rogaland ble arrangert 27. mai i regi av regionalt partnerskap bestående av Rogaland fylkeskommune, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA og Statsforvalteren, samt Stavangerregionens Europakontor og Universitetet i Stavanger.

Et vidt spekter av foredragsholdere

Målet var å bringe inn perspektiver og erfaringer med prosjektutvikling fra offentlig og privat sektor samt akademia. Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune, ønsket velkommen og var moderator for arrangementet. Inger Nordgard, spesialrådgiver i Forskningsrådet, ga en kort og informativ introduksjon til Horisont Europa og hvorfor aktører i Rogaland er spesielt godt egnet til å delta.


Erfaringer fra regionen

Programmet var videre delt inn i to bolker. Del 1, erfaringer fra regionen, inneholdt presentasjoner fra Westcon på Karmøy, Gjesdal kommune og Rogaland fylkeskommune. Frode Skaar, leder marked og forretningsutvikling i Westcon, fortalte om hvordan deres deltakelse i EU-prosjektet Flagships, der prosjektdeltakelse har vært forankret i en 5-årig strategiplan i bedriften.

Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal kommune, fortalte om kommunens deltakelse som en av seks partnere i det internasjonale EU-prosjektet Fabolus i H2020, der målet var å teste ut førerløs teknologi. I Gjesdal ble dette gjort i form av en førerløs buss.

Marte Jensen, nylig ansatt rådgiver i Rogaland fylkeskommunen, og tidligere EU-rådgiver i NCE Maritime CleanTech, delte sine erfaringer om hva som hun opplever er noen av ingrediensen i oppskriften på suksessfulle EU-søknader.

Støtte og midler til EU-prosjektutvikling i Rogaland

Del 2, støtte og midler til EU-prosjektutvikling i Rogaland, inneholdt presentasjoner fra Stavangerregionens Europakontor, UiS, og Innovasjon Norge. Direktør Runa Monstad fortalte om utfordringer og muligheter med Horisont Europa.

Karen Hemelsoet, seniorrådgiver ved UiS, fortalte om UiS sin rolle om både prosjektdeltaker men også som støttepartner når det gjelder å hjelpe aktører i Rogaland med å identifisere hvilke utlysninger som kan være aktuelle.

Ida Jaarvik Hetland, EU-rådgiver for Rogaland og Agder i Innovasjon Norge, fortalte om EIC Accelerator-programmet til EU, som er en av ordningene som Innovasjon Norge har hovedansvaret for i Horisont Europa. Ida sitter fysisk i Stavanger, og oppfordrer alle som ønsker å søke på programmet til å ta kontakt.

Opptak av arrangementet

Det var over 80 deltakere den 27. mai, og vi håper webinaret ga mersmak og at det økte interessen blant aktører i Rogaland for å delta i Horisont Europa. Våre svært dyktige foredragsholdere er klar for å hjelpe dere, og er bare en epost eller Teams-møte unna. Arrangementet ble tatt opp, og er blitt lagt ut på Nordic Edge sine nettsider.

Share