25 July 2022

Rogaland og Oslo får flest ungdomsmidler i Erasmus+

Med 3.7 millioner kroner, ligger Rogaland på delt førsteplass i tildelingsstørrelse under ungdomsdelen i Erasmus+, etter at årets første utdeliger er kunngjort.

Det er Bufdir som er ansvarlig for ungdomsdelen av Erasmus+ i Norge. De har nylig publisert resultatene så langt fra 2022.

Disse viser at Rogaland topper lista, sammen med Oslo.

Rogaland fylkeskommune, ved Fagskolen Rogaland, får nesten 2,6 millioner kroner til prosjektet “Experiental Entrepreneurship Labs”.

Dette er et toårig samarbeidsprosjekt med partnere fra fem land, der målet er å styrke erfaringsbasert læring og entreprenørskap i yrkesopplæringen, og blant ungdommer med færre muligheter.

Her skal de blant annet utvikle ressurser og en digital læringshub.

Erasmus+-kommunen Hå, som har lang erfaring fra ungdomsprosjekt, fikk tildelt midler til Lensmannsløa Ungdomsklubb.

De har et prosjekt på gang innen Interkulturell forståelse og bærekraft, der deltakerne skal på gruppeutveksling.

De får tildelt vel 46.000 euro.

Høy suksessrate
Hvert år kan ungdomsarbeidere, ungdomsorganisasjoner eller ungdommer søke om midler til sine prosjekt gjennom Erasmus+ ungdom. Søknadene som ble behandlet i denne runden var fra søknadsfristene 23. mars og 4. mai. 

Bufdir mottok i alt 50 søknader i disse to søknadsrundene, hvor i alt 18 prosjekt fikk innvilget støtte. Dette tilsvarer en suksessrate på 36% – så her er det gode sjanser for å hente midler.

De suksessfulle prosjektene mottok støtte på nærmere 13,5 millioner kroner til sammen.

For Rogaland var suksessraten nesten det dobbelte, med to av tre søknader innvilget.

Neste søknadsfrist er 4. oktober 2022, med kunngjøring i desember.

Møt Erasmus+ Ungdom under Arendalsuka
Er du nysgjerrig på mulighetene som finnes under ungdomsdelen av Erasmus+? Da må du følge med under Arendalsuka.

Her vil nemlig Bufdir være til stede med egen stand.

De arrangerer også arrangere en debatt som omhandler ungdomsarbeid post-korona. Arrangementet kan streames via Facebook, for de som ønsker å følge debatten digitalt.

Les mer her:

ShareAuthor

Helga Aunemo