31 October 2022

Rogaland med storstilt besøk fra Groningen

Næringsliv, kommuner og akademia var mobilisert da nesten 50 delegater fra Groningen i Nederland kom på besøk til Rogaland i slutten av oktober. Grønn omstilling og fornybarsatsing dannet bakteppet for turen.

Etter besøk i Esbjerg i Danmark, gikk turen videre fra Hirtshals, og delegasjonen ankom Stavanger kl. 07 på morgenen den 26. oktober.

Her startet programmet med frokost og politisk møte på Rygelelektra – verdens raskeste batteridrevne hurtigbåt. Mobilitet og turisme var blant temaene som ble diskurert.

Deretter var det duket for besøk hos Equinor, med deltakelse og presentasjoner også fra øvrige aktører.

Delegasjonen dro også til Energy Hub i Egersund – her var vindkraft tema. Energy Huben er Norges første senter for drift og vedlikehold, trening og utdanning for vindindustrien. Her fikk delegasjonen høre om EU prosjekt som clean energy island, Robinson, Erasmus + T-SHORE m.m.

Egersund Energy Hub er et senter for utvikling, opplæring og utvikling innen teknologi for fornybær energi. Vindkraft er spesielt i fokus.

Dagen sluttet staselig på Eiganes, med mottakelse på selveste Ledaal. Her var det duket for taler, musikk, mingling og servering fra selveste restaurant Renaa.

Påfølgende dag dro delegasjonen videre til Kristiansand, hvor de senere returnerte til Nederland med den nye og populære ferjeruta som kobler sørlandsbyen direkte til Eemshaven i Groningen.

Regionalt samarbeid

Det har vært et tett samarbeid i kulissene for å gjennomføre besøket. Stavangerregionens Europakontor har mobilisert Groningen til å kombinere  turen til Rogaland i forbindelse med besøket til Kristiansand.

Takket være godt samarbeid og hyppig kontakt med Cities of Northern Netherlands i Brussel, fikk vi nyss om besøket og mobiliserte deretter. Direktør Runa Monstad hadde dessuten gleden av å ønske delegasjonen velkommen til Stavanger og delta under besøket, samt moderere deler av programmet.

Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune har tatt utfordringen med strake armer, og lagt betydelige ressurser ned med tanke på å mobilisere aktører i regionen og flette disse sammen til et program som både viser bredden i nærings- og kulturlivet i regionen, men som også hadde stor faglig kvalitet for deltakerne fra Nederland.

Den nederlandske ambassaden i Oslo deltok også aktivt i planlegginen.

Rogaland mottok en delegasjon på 50 næringslivsaktører, forskere, byråkrater og politikere fra Groningen i Nederland. Nederlands ambassade i Oslo deltok også på turen.

Hett for hydrogen

En sentral tematikk for turen var fornybare energikilder. Her er Rogaland i en omstillingsposisjon, kanskje mer enn noen annen region i Norge.

Med hydrogenuka i Brussel som bakteppe, var det naturlignok stor interesse for hydrogenproduksjon, samt CO2-fangst og -lagring.

Det er stor etterspørsel etter hydrogen for tiden, og hydrogen er av mange tiltenkt en betydelig rolle i det grønne skiftet.

I Sauda, som nå også er medlemmer av Stavangerregionens Europakontor, har Hy2gen annonsert byggingen av en grønn ammoniakkfabrikk. Fabrikken er ventet å sysselsette 50 personer, i tillegg til de 100 arbeidsplassene som  indirekte skapes.

Agenda Vestland og Ulla Førre-fondet står for finansieringen av prosjektet.

Stavangerregionens Europakontor følger også tett med på utviklingen i Norge og i Europa. Som medlemmer av den nyopprettede regionpillaren i Hydrogen Europe, vil vi følge utviklingen tett fra Brussel, på vegne av Rogaland.

ShareAuthor

Helga Aunemo