14 January 2019

Rolf Einar Fife ny ambassadør til EU

eu_ambassadør_fife

Foto: Norges Delegasjon til EU

10. januar tiltrådte Rolf Einar Fife som Norges ambassadør til EU. Ambassadør Fife er ekspert i folkerett og har vært i utenrikstjenesten siden 1986. Han kommer fra stillingen som ambassadør til Frankrike.

Den norske EU-delegasjonen i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Delegasjonens oppgave er å ivareta norske interesser ovenfor EUs institusjoner og medlemsland på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

Share