15 March 2023

Safety Gate: Norge øker mest i innrapportering om farlige produkt

EU-kommisjonen har publisert sin årlige Satefy Gate-rapport, som viser rapporteringer om farlige såkalte nonfood-produkter i det indre marked.

Rapporten, som viser alle innrapporteringer for 2022, viser at helserisiko relatert til kjemikalier ble hyppigst rapportert. Kvelningsfare og andre skader var også hyppig rapportert.

Leker og biler topper listen over berørte produktkategorier for andre år på rad. Andre aktuelle produktkategorier på listen er kosmetikk, klær og el-produkter.

Norge øker mest
Av de 30 landene som er med i Safety Gate (EU + EØS-EFTA-landene), er Norge det landet som har størst prosentvis økning i innrapporteringer fra foregående år. Norge øker med mer enn seksgangen – fra 7 rapporterte tilfeller i 2021 til 44 året etter.

Èn årsak kan ha vært nylig forbudte kjemikalier som i 2022 fortsatt var å finne i parfyme og kremer. En annen forklaring kan være kjemikalier funnet i leketøy, der rapporten blant annet peker på en økning i forekomsten av ftalater – et substans som brukes til å mykgjøre plast, men som har vist seg å kunne være homonhemmende.

Noen land, som Portugal og Tyskland, har hatt en nedgang i antall innrapporteringer. Dette forklares i rapporten som et resultat av negangen i bilsalget, som var den største årsaken til tidligere innrapporterte tilfeller fra disse landene.

50 om dagen
Hver dag rapporterer nasjonale myndigheter fra de 30 medlemslandene inn tilfeller der de har tatt affære mot farlige produkter i sitt marked. Disse advarslene bli, etter gjennomgang fra et team i EU-kommisjonen, så synlige for de øvrige landene som er med i samabriedet.

I gjennomsnitt rappoteres det inn om lag 50 nye tilfeller per dag. Et sammendrag av disse finnes tilgjengelig blant annet gjennom ukentlige rapporter, der man finner en oversikt over de siste advarslene.

Skjerpede regler på vei
På tampen av fjoråret kom Parlamentet og Rådet til enighet om nye regler for produktsikkerhet i det indre marked.

General Product Safety Regulation (GPSR), som ble foreslått av Kommisjonen I 2021, skal legge strengere føringer for sleskapsgjennomgang for selgere og nettbaserte markedsplasser som opererer innenfor EØS-området.

Med de nye reglene, skal forbrukere være bedre sikret ved produktkjøp på nett, og det skal bli lettere å få skadelige produkter av markedet.

Etter at Parlamentet og Rådet kom til enighet i slutten av november, vil en formell, endelig lovtekst komme innen kort tid.

Det er ventet at GPSR vil trå i kraft iløpet av 2024.

ShareAuthor

Helga Aunemo