26 February 2014

Sagen Helgø møtte kolleger fra Esbjerg og Aberdeen

Esbjer-ordfoerer-2014

Ordførerne i de tre europeiske byene i Verdens energibyer (WECP) møttes nylig i Esbjerg. Parallelt ble det arrangert prosjektverksted der blant andre Lyse og Greater Stavanger deltok.

Møtet mellom Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger og styreleder i Stavangerregionens Europakontor (SrE), George Adam, Lord Provost of Aberdeen og Johnny Søtrup, ordfører i Esbjerg, fant sted i Esbjerg 5. februar.  Søtrup hadde invitert sine kolleger for å diskutere samarbeidsmuligheter og det var lagt opp til bilaterale og felles politiske samtaler. I tillegg var det organisert  besøk i havnen, samt til Syd Energi (SE) som blant annet orienterte om prosjekter innen velferdsteknologi og energieffektivisering. Blant deltakerne var også Jan Soppeland, daglig leder i Greater Stavanger og i SrE.

Parallelt med de politiske møtene, ble det arrangert prosjektmøter og lagt til rette for møte mellom universitetene i de tre byene. Tema for prosjektmøtene var energieffektivisering og lavkarbonenergi samt helse/velferdsinnovasjon.  I begge møtene var SE og Lyse Energi sentrale. Selskapene har en del likhetstrekk og driver begge med IKT og velferdsteknologi ved siden av kraftproduksjon. I tillegg deltok representanter fra Aberdeen og Esbjerg kommuner sammen med representanter fra Greater Stavanger og SrE. Lyse hadde også egne møter med SE i etterkant av arrangementet, som resulterte i enighet om å samarbeide om prosjektsøknader under aktuelle utlysninger under Horisont 2020 programmet.

Bakgrunn

WECP (World Energy Cities Partnership) er et samarbeid mellom globalt anerkjente energibyer. Stavanger og Aberdeen har vært med siden oppstarten i 1993 og Esbjerg er nettopp blitt medlem. Christine Sagen Helgø er WECPs president i 2014. Med forankring i Stavangerregionens Europakontors handlingsplan 2014-2015 har kontoret engasjert seg i å utvikle en europeisk dimensjon av WECP.

SrE har sammen med regionskontorene for de to andre europeiske medlemsbyene i WECP, Aberdeen (Scotland Europa) og Esbjerg (Sør-Danmark-kontoret), diskutert muligheter for politisk samarbeid, men mest av alt på mulige områder for prosjektsamarbeid. Kontorene har kartlagt mulige fellesinteresser innenfor energifeltet, men tema som maritimt og helse/demografi er også aktuelle. Brusselkontorene skal nå se nærmere på ideene som fremkom i møtet og se mulige finansieringskilder.

Share