28 January 2019

Samarbeid for tettere kontakt mot Tyskland

digital health & care 4.0

Nordisk samarbeid mellom helseklynger skal lære bedrifter som jobber i helsesektoren å arbeide tettere mot Tyskland. Gjennom en møteserie i flere nordiske land vil eksperter på tysk helsesektor forklare hvordan selskaper kan arbeide opp mot Europas største marked. 4. mars er det møte i Stavanger.

Det er helseklyngen Norwegian Smarte Care Cluster som arrangerer seminaret i Stavanger. Arrangementet vil være på engelsk og kan streames av alle som er interessert. Møteserien fortsetter i Gøteborg, København og Oulu.

Tyskland har blant Europas raskest voksende befolkninger over 65 år. Dette gjør Tyskland til et meget spennende marked som gir gode vekstmuligheter for bedrifter som jobber opp mot helsesektoren.

Les mer om samarbeidet Digital Health & Care 4.0 her.

Les mer om Norwegian Smart Care Cluster her.

 

Share