29 October 2018

Ønsker lavere utslipp fra kjøretøy

 

Gallery slideGallery slide

EUs tre største nettverk for byer og regioner samler krefter for å påvirke arbeidet mot å redusere utslipp fra kjøretøy. EUROCITIES, hvor Stavanger kommune er medlem og POLIS hvor Rogaland Fylkeskommune er medlem, har sammen med CEMR sendt brev til  en rekke medlemmer i Europaparlamentet hvor de støtter miljøkomiteens arbeid med å redusere utslipp fra kjøretøy i Europa.

Mindre drivhusgasser fra transport er sett på som viktig for at byer og regioner skal kunne nå sine mål for utslippskutt. Les hele brevet her.

Europeiske nettverk
POLIS er et europeisk nettverk som jobber for å fremme innovative løsninger innenfor transport. Nettverket har eksistert siden 1989 og ønsker å fremme effektive by-løsninger tilknyttet transport.

EUROCITIES er et nettverk av store og små europeiske byer, som arbeider for å fremme kunnskap og idéutveksling mellom byer.

CEMR er den eldste organisasjonen for regioner og lokale styresmakter i Brussel. Organisasjonen dekker 42 forskjellige land i Europa.

Share