12 December 2017

Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

24174222_1165011413639920_2532308537240490667_n

Foto: Maja Busch Sevaldsen

Den 29. november møttes helseaktører fra hele Stavangerregionen til et tredje dialogmøte. Møtet fant sted i det flunkende nye helsehuset i Stavanger, hvor det også ble tid til omvisning i de nye lokalene. Se program her

Bakgrunnen for dialogmøtene som Stavangerregionen Europakontor (SrE) inviterer til i tett samarbeid med partnerne i kontoret og NSCC, er regionens status som såkalt «reference site» innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv & sunn aldring.

Hensikten med møtene er todelte – det skal skapes en arena for dialog om hvordan bruke statusen som reference site, og hvordan utvikle regionens innovasjonsøkosystem på helse. Møtene skal også gi rom for å diskutere prosjektmuligheter innen H2020 og andre finansieringsmekanismer.

Etter en oppdatering på reference site-arbeidet, ble fire konkrete H2020 utlysninger diskutert. Strategier for prosjektpartner-tenkning ble også diskutert der nettverket av fyrtårnsbyer og følgebyer i tillegg til nettverket av referanseregioner på helse ble pekt på som interessante spor.

Bakgrunn – EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA)

Stavangerregionen ble i 2016 tildelt status som såkalt «reference site» gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring. I tillegg til anerkjennelse som europeisk helseregion med utviklet økosystem av aktører, gir statusen tilgang til en rekke nye møteplasser og ekstern evaluering sammen med de andre 73 europeiske regionene med samme status. Reference site-statusen synliggjør Stavangerregionen som en attraktiv samarbeidspartner innen helse, blant annet i H2020-søknader. Les mer her

Share