28 October 2014

Stavanger blir smartby-laboratorium

Gleden var stor da det ble kjent at Stavanger blir smartby-laboratorium. Dette gir status og prestisje samt positive ringvirkninger for innbyggere og næringsliv. 

Europakommisjonen kunngjorde nylig at Stavanger, sammen med Eindhoven og Manchester er tildelt omkring 200 millioner kroner over den neste femårsperioden til pilotering av smarte løsninger innen mobilitet, energi og IKT. Gjennom prosjektet Triangulum, finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, skal de tre byene være fyrtårn for smarte byer. Stavangerregionens Europakontor synliggjorde muligheten, og Greater Stavanger har ledet søknadsprosessen i samarbeid med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Lyse Energi og Universitetet i Stavanger.

Smartbyen Stavanger
Stavangerkonsortiets demo-område inkluderer Hillevåg og Forus og består av blandet bygningsmasse og mobilitetsformer. Målet er en integrert IKT-basert energieffektiviseringsløsning for offentlige og private bygg som oppleves relevant for den enkelte forbruker, for private hjem og for næringslivet. Det skal monteres generiske, smarte «gateways», utvikles energistyringssystemer og integrerte e-mobilitetsløsninger, og forskjellige bygg skal oppgraderes til å bli klimanøytrale. Brukermedvirkning som arbeidsmetode og vekt på kompetanseoverføring til andre kommuner i regionen som driver med sentrumsutvikling, kjennetegner for øvrig Stavangerkonsortiets del av prosjektet.

Samarbeidsregionen
Regjeringen har en egen strategi for økt norsk deltakelse i Horisont 2020. Fyrtårnsby-utlysningen er blant de mer prestisjefulle, og prosjektsuksessen har fått velfortjent oppmerksomhet også internasjonalt. Stavangerkonsortiet har lagt betydelig innsats i prosjektsøknaden. Stikkord for suksessen er forprosjektmidler fra Norges Forskningsråd, effektiv prosjektledelse samt kompetente og uredde partnere som er vant til å arbeide sammen. Dette tversektorielle samarbeidsklimaet som regionen er så kjent for, har vært avgjørende. Her ligger også nøkkelen til å maksimere mulighetene fremover.

Mulighetene
Prosjektet vil fungere som et utstillingsvindu for regionen, det vil generere verdifulle nettverk og kontakter samt nye prosjektmuligheter. For Lyse og underleverandørene Norsk Telemedisin, Seevia og Pexip, gir det umiddelbare markedsmuligheter. De smarte løsningene som identifiseres i fyrtårnsbyene skal nemlig oppskaleres og eksporteres til andre byer. Anskaffelsesinstrumentet blir et viktig verktøy for å oppnå størst mulig effekt av prosjektene både lokalt og internasjonalt. Kommunene må utvikle spisskompetanse på innovative anskaffelser og gå i dialog med næringslivet og FoU-miljøene. Slik kan regionens innovative bedrifter ta ut forretningspotensialet i smart-satsningen, samtidig som det offentlige kan tilby innbyggerne bedre tjenester og produkter. Stavangerregionens Europakontor ønsker å bidra til at slike anskaffelsesdialoger kommer i stand.

Veien videre
For å ta ut maksimal smart-effekt må regionens aktører snakke sammen på tvers av sektorer. Brukerne spiller en nøkkelrolle her: smarte løsninger mister sin smarthet dersom du og jeg ikke ser poenget med produktet eller tjenesten. I Stavangerregionen er vi allerede forbilledlig dyktige på tverssektoriell dialog, den må i enda større grad involvere byens innbyggere. La oss sammen gripe mulighetene som dette prosjektet gir oss – la oss bygge en smart Stavangerregion!

Share