4 November 2017

Interessert i smartby og prosjekt? Kom til Randaberg 1. desember!

EØS-midlene

 

1.desember arrangerer Stavangerregionens Europakontor seminar om EØS-midlene og Horisont 2020 med smartby som tema. Randaberg kommune er vertskap for seminaret, som åpnes av ordfører Kristine Enger. 

Hensikten  med seminaret er å vise hvilke muligheter EØS-midlene og Horisont 2020 gir for prosjekt og samarbeid generelt, og hvordan programmene kan brukes i strategisk smartby-arbeid.

UD og Norsk Forskningsråd vil presentere de to finansieringsprogrammene, og UiS de mest aktuelle H2020-utlysningene. Det blir eksempler fra regionen og mulighet for direkte dialog med innlederne omkring mulige prosjektideer. Ta med en kollega og kom!

Seminaret finner sted på Randaberg kulturscene 1. desember, kl 10.00-14.00.

Se foreløpig program her
Send mail til andreas@stavangerregion.no for påmelding frem til 24. november.

Vi gjør også oppmerksom på tredje møte i serien Smart Stavanger Region som finner sted på Gjesdal 28. november. Les mer her.

 

Share