30 January 2014

Seminar om EUs regionalpolitikk

European_Union_Regional_Policy

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til seminar om EUs regionalpolitikk i Oslo 21. februar. Sentrale tema er INTERREG og differensiert arbeidsgiveravgift.

21. februar inviterer KMD til seminar om norske berøringspunkter med  EUs regionalpolitikk. Seminaret tar blant annet for seg hvordan utenforland som Norge og Sveits er involvert i EUs regionpolitikk, blant annet gjennom deltakelse i INTERREG-programmet og gjennom EUs regler for regionalstøtte (differensiert arbeidsgiveravgift).

Seminaret er åpent for alle vil foregå i KMDs lokaler i Akersgt 59. Seminaret holdes på engelsk. Seminaret er gratis. Den enkelte dekker reise selv, KMD spanderer lunsj.

For program, påmelding og ytterligere informasjon, les her.
Påmeldingsfrist: 14. februar.

Share