29 February 2016

Seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020

Horisont 2020Sammen med NHO og Innovasjon Norge  inviterer Forskningsrådet til seminar i Stavanger 16. mars, om mulighetene Horisont 2020 representerer for næringslivet. Arrangementet er beregnet på bedrifter som er engasjert innenfor energi, klima, miljøteknologi, helse og IKT.

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er verdens største av sitt slag, med et budsjett på 75 milliarder euro fordelt på sju år. Norge deltar som fullverdig medlem av programmet.Programmet tilbyr mange flere muligheter for næringslivet enn tidligere EU-programmer, og legger særlig til rette for at SMB-er deltar.

For mer informasjon om arrangementet, se her. Aktører som ønsker å delta kan melde seg på via denne lenken innen 10. mars. Programmet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Program_H2020Stavanger

 

Share