27 October 2016

Seminar om oppskalering av innovative helseløsninger

sor-danmark5. desember inviterer Syddanmarks EU-kontor til seminar om oppskalering av innovative løsninger innen aktiv og sunn aldring. Seminaret finner sted på Syddanmarks EU-kontor, og retter seg mot aktører som jobber innen helse- og aldringsområdet. På seminaret vil man evaluere resultater og erfaringer fra helseinitiativ i danske og europeiske regioner, innen områder som e-helse og telemedisin. Man vil også få muligheten til å møte kolleger innen samme felt og diskutere egne erfaringer og strategier.

Seminaret arrangeres dagen før årsmøtet i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), og retter seg derfor særlig mot aktører som planlegger deltakelse her. Man kan melde seg på seminaret via e-postPåmeldingsfristen er 28. november. Programmet er tilgjengelig her.

 

 

Share