13 January 2016

Sett av 18.-19. mai til European Maritime Day 2016

EMD-1030x44318.-19. mai arrangeres European Maritime Day 2016 i Turku (Finland), i regi av Europakommisjonen og Turku by.

Arrangementet er en årlig begivenhet hvor europeiske maritime aktører møtes for å bygge nettverk, diskutere og bygge felles allianser rundt aktuelle tema. Årets konferanse handler om bærekraftig blå vekst, havforvaltning, ren energi samt utvikling av yrkesferdigheter, med utganspunkt i regionale utfordringer og muligheter.

Du finner mer informasjon om European Maritime Day, samt program og påmeldingsskjema, på denne siden.

Share