28 May 2015

Energiseminar i regi av ENSEA – Brussel 18. juni

ENSEA-regions-home

Bilde: ENSEA

18. juni arrangeres seminaret «The Future of Energy in North-western Europe: Energy System Integration in the North Sea Region” i Brussel, i regi av European North Sea Energy Alliance (ENSEA). Seminaret finner sted hos Regionkomiteen, og er et av flere arrangementer som går av stabelen under The EU Sustainable Energy Week 2015.

Hovedtema er integrering av energisystemer i Nordvest-Europa, som et ledd i den pågående europeiske energiomstillingen. Nordsjøregionen har alle forutsetninger for å kunne bli en ledende aktør i Europa i dette arbeidet. Under seminaret vil man diskutere hvordan et effektivt trippel helix-samarbeid, sammen med en koordinert EU-politikk, kan bidra til å akselerere energiomstillingen i Nordsjøregionen; løse flaskehalser og utfordringer man står overfor.

Du kan melde deg på seminaret via denne siden. Påmeldingsfristen er 11. juni. Seminarprogrammet tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Bakgrunn
ENSEA-nettverket startet som et FP7-prosjekt med støtte fra Europakommisjonen, med formål om å fostre tettere samarbeid innen energi- og energiprosjekter mellom nettverkets Nordsjøbaserte medlemmer. Fra norsk side inngår Rogaland fylkeskommune, UiS, Lyse og Centre for Sustainable Energy Solutions (cenSE). Nettverket består ellers av partnere fra Skottland, Nord-Nederland og Nordvest-Tyskland. ENSEA startet opp 1. oktober 2012 og avsluttes 30. september 2015.

ENSEA – EUSEW 2015 – Invitation

Share