6 April 2016

Sett av 8.-10. juni til innovasjonsuke i Eindhoven

wire8.-10. juni er Eindhoven vertskap for den syvende Week of Innovative Regions in Europe (WIRE)-konferansen, som arrangeres av Europakommisjonen. Tema for konferansen er muligheter og utfordringer for forskning og innovasjon i Europas regioner, og mulighetene som eksisterer i både nåværende og fremtidige EU-programmer. Årets arrangement vil vie ekstra oppmerksomhet til åpen innovasjon og viktigheten av å skape regionale innovasjonsøkosystemer, for å utvikle og oppskalere innovative løsninger og sikre konkurransekraft på det globale markedet.

Konferansens innledere inkluderer kabinettleder Robert-Jan Smits i Europakommisjonens DG Research & Innovation, Europaparlamentariker Lambert van Nistelrooij, ERRIN-direktør Richard Tuffs og Noord-Brabants provinsguvernør Wim van de Donk. Arrangementet retter seg mot både offentlige myndigheter, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv.

Påmelding til konferansen er gratis, og mer informasjon om arrangementet er tilgjengelig her. Man kan melde seg på via denne siden.

 

 

Share