28 January 2016

Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

KontorlogoStavangerregionens Europakontor har utarbeidet en oversikt over flere arrangement som finner sted i første halvår 2016. De tematiske områdene inkluderer blant annet energi, helse, Smart Cities og maritimt. For flere av arrangementene kan man melde seg på allerede, mens registreringvinduet for andre åpner i løpet av våren. Mer informasjon vil bli publisert fortløpende i kalenderen og som artikler på Europakontorets hjemmeside, som oppdateres fortløpende.

Energi:

 • 5. februar: Den årlige energikonferansen mellom EU og Norge arrangeres i Brussel. EUs energikommissær Miguel Arias Canete og olje- og energiminister Tord Lien er blant innlederne. Program og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig her.
 • 10. mars: Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN arrangerer prosjektverksted om energiutlysninger i Horisont 2020 for perioden 2016-2017. Påmeldingsvinduet åpnet 26. januar, og den endelige påmeldingsfristen er 5. februar. Mer informasjon om arrangementet er tilgjengelig her.
 • 13-17. juni: EU Sustainable Energy Week 2016 finner sted i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg hvert år tusenvis av deltakere. Program- og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende på denne siden.

 Maritimt:

 • 18-19. mai: European Maritime Day finner sted i den finske byen Turku, i regi av Europakommisjonen, Finlands statsministerkontor og Turku by. Arrangementet er en årlig begivenhet hvor Europas maritime aktører møtes for å bygge nettverk, diskutere og bygge allianser. Tematikken i år er bærekraftige løsninger for blå vekst, havforvaltning, ren energi og utvikling av yrkesferdigheter. Det legges særlig vekt på spesifikke utfordringer og muligheter for Europas regioner. Program- og påmeldingsinformasjon finner du her.
 • 23. juni: European Sea Ports Association, som representerer europeiske havnemyndigheter, avholder sin årskonferanse i Dublin. Program- og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende. Les mer om arrangementet her.

Helse:

 • 8-10. juni: eHealth Week 2016 arrangeres i Amsterdam, i regi av Europakommisjonen, det nederlandske helsedepartementet og HiMSS Europe. Arrangementet er en årlig begivenhet som hvert år tiltrekker seg over 2000 delegater fra offentlig og privat helsesektor, klinikker, sykehus og IKT-bransjen. Hovedtema i år er innovasjon, brukerinvolvering, tillit og kvalitetsstandarder. Program- og påmeldingsinformasjon finner du her.
 • Mai-juni (dato TBC): Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN arrangerer prosjektverksted om helseutlysninger under Horisont 2020 for perioden 2016-2017. Stavangerregionens Europakontor er medarrangør. Mer informasjon om arrangementet publiseres fortløpende.

Smart Cities og innovasjon:

 • 22.-28. oktober: Impact Week 2016 går av stabelen i Stavanger, i regi av Greater Stavanger. Program og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende på denne siden.
 • 24. mai: Generalforsamlingen i det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP SCC) finner sted i Eindhoven. Blant innlederne er det representanter fra Europakommisjonen, det nederlandske formannskapet, byer og selskaper som vil dele sine synspunkter for videreutvikling av en smartby-agenda for fremtiden. Program og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende. Les mer her.
 • 8-10. juni: Week of Innovative Regions in Europe 2016 (WIRE) finner sted i den nederlandske byen Eindhoven. Program og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende på denne siden.
 • 6.-7. oktober: Nordic Edge Expo 2016 går av stabelen i Stavanger. Mer informasjon publiseres fortløpende på arrangementets hjemmeside. En liten smakebit over hva som kommer finner du her.

Transport:

 • 12.-13. april: Europakommisjonen og Eltis arrangerer den tredje “European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans” i Bremen. Hovedtema er hvordan man kan gjøre EUs planer om bærekraftig urban moblitet om fra teori til praksis, og det forventes opptil 300 deltakere fra en rekke europeiske land. Program og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig her.
 • November (dato TBC): By- og regionsnettverket Polis, som arbeider med å utvikle bærekraftige og innovative transportløsninger, avholder sin årskonferanse. Program- og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende. Du kan lese mer om årskonferansen 2015 her.

Europas byer og regioner:

 • 15-17. juni: Nordsjøkonferansen 2016 avholdes i Billund, i regi av Nordsjøkommisjonen. Program og påmeldingsinformasjon vil bli publisert fortløpende. Les mer om arrangementet på denne siden.
 • 10.-13. oktober: Open Days 2016 går av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen og Regionkomiteen. Arrangementet tiltrekker seg tusenvis av deltakere fra offentlige myndigheter, næringsliv og FoU-sektoren hvert år. Stavangerregionens Europakontor vil arrangere medlemsseminar sammen med de andre norske regionskontorene, og er også medarrangør av et seminar i et Nordsjøbasert konsortium. Mer informasjon publiseres fortløpende. Les mer om Open Days her.
 • 2.-4. november: Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), som representerer europeiske kystregioner, avholder sin generalforsamling på Azorene. Program og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende.
 • 16.-18. november: Årsmøtet til bynettverket EUROCITIES går av stabelen i Milano. Program og påmeldingsinformasjon publiseres fortløpende. Les mer om arrangementet her.

Vi setter pris på om der kan videreformidle informasjon om arrangement til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell deltakelse.

Share