20 June 2016

Sett av datoen for European Week of Regions and Cities 2016

 

Open Days 2016Stavangerregionen deltar også i år på Open Days, som har skiftet navn til European Week of Regions and Cities (EWRC) 2016 fra 10-13. oktober. EWRC er EUs største regionalkonferanse med over 5000 deltakere og 100 seminar hvert år, og bringer sammen eksperter fra over 30 land.

Europakontoret fortsetter samarbeidet fra tidligere år innenfor et Nordsjøbasert konsortium, ledet av Niedersachsens EU-kontor. Sammen med tyske, nederlandske, danske, tsjekkiske, polske og norske kolleger er SrE medarrangører av et seminar med tittelen “The benefits of a modern circular economy for regions, cities and business”. Arrangementet finner sted på Hamburg og Schleswig-Holsteins EU-delegasjon, og vil presentere gode, regionale eksempler på ressurseffektivisering, avfallsreduksjon og resirkulering, som samtidig skaper vekst og arbeidsplasser. Seminaret vil også diskutere hvordan balansere vekst og konkurransekraft med samfunns- og klimabehov, samt visjoner for fremtidens avfallshåndtering.

Tor Martin Larsen fra Stavanger kommune vil delta i panelet og presentere Stavangers arbeid med avfallshåndtering og den sirkulære økonomien.

SrE vil dessuten arrangeret medlemsseminar i forkant av EWRC 10. oktober, sammen med de andre norske regionskontorene, slik vi har gjort tidligere. Seminaret er et tilbud til regionskontorenes medlemmer, og programmet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen. Man kan melde seg på medlemsseminaret her . Påmeldingsfristen er 16. september.

Påmeldingsvinduet til EWRC åpner 8. juli. Programmet er så langt grovt utformet, og seminarene vil være basert på arrangementets tematikk for i år; bærekraftig vekst, inkluderende vekst, samt forenkling av EUs strukturfond. Les mer om hovedprogrammet her.

programutkast-medlemsseminar-ewrc

Share