28 September 2016

Seminar om EUs kulturprogram i Stavanger 11. november

kreativt-europa_fane11. november arrangerer Stavangerregionens Europakontor seminar om EUs kulturprogram Kreativt Europa, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, EUs delegasjon til Norge og Kulturrådet. Europakontoret er initiativtaker til arrangementet, som retter seg spesielt mot kulturansatte i offentlig sektor.

Kreativt Europa er EUs program for kulturelle og kreative næringer, med et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet retter seg mot aktører innen film, TV, kunst og kultur, og legger til rette for internasjonalt samarbeid og muligheten til å nå ut til et større europeisk publikum. Det er også et mål å fremme næringsaktivitet innen sektoren.

Man kan melde seg på informasjonsseminaret her. Arrangementet finner sted på Sølvberget, møterom Møteplassen i 1. etasje. Programmet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Vi setter pris på om dere kan videreformidle informasjon om arrangementet til aktuelle kolleger.

kreativt-europa-11-november-forelopig-program

Share