17 April 2015

Sett av 5. mai til Smart Cities-seminar i Brussel!

smart cities5. mai arrangerer den norske EU-delegasjonen, i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor, seminaret “Lighting The Way For Smart Cities: The EU’s Lighthouse Projects as Guides to a Greener Future” på Norges Hus i Brussel. Tema er Smart Cities, og det blir presentasjon av fyrtårnsprosjektene som vant frem under forrige Smart-Cities-utlysning: GrowSmarter, Remourban og selvsagt Triangulum, hvor Stavanger og flere aktører fra regionen deltar.

Både Greater Stavanger og Lyse er blant innlederne under seminaret. Greater Stavanger vil orientere om arbeidet og erfaringer fra Triangulum-prosjektet så langt,  mens Lyse holder innlegg om næringsmulighetene som finnes i Smart Cities-konseptet. Øvrige paneldeltakere inkluderer representanter fra blant annet Europakommisjonen, regjeringen og de andre prosjektkonsortiene.

Du kan melde deg på via denne siden. Seminarprogrammet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Smart seminar_program

Share