3 May 2019

På studietur i Brussel for å lære om sirkulær økonomi

circular_1000_600_80

Foto: Climateaction.org

I forbindelse med at regjeringen lanserer strategi for sirkulærøkonomi, var en gruppe  statssekretærer på seminar i Brussel  26. februar. Seminaret var et viktig ledd i å øke forståelsen for hvordan norske aktører jobber med sirkulær økonomi, og lære mer om hvordan EU arbeider med implementeringen av en felles strategi. Blant innlederne var blant annet Jyrki Katainen, visepresident i Europakommisjonen.

Norge har spesielt fulgt EUs arbeid med plast og avfall. Avfall i havet har fått stor oppmerksomhet de siste årene og er et stort globalt problem Norge ønsker å bekjempe.

Norsk strategi for sirkulær økonomi
Granavolden-plattformen legger opp til at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulærøkonomi som utnytter ressursene bedre. Det skal også utarbeides en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.

Seminaret 26. februar var derfor en anledning for norske aktører til å lære hvordan EU jobber med implementeringen av sirkulærøkonomien. Horisont 2020 er et viktig virkemiddel i EUs arbeid, og over en milliard euro er satt av til investeringer i forskning som sikter på å utarbeide nye, smarte løsninger for et bærekraftig kretsløp.

Les mer om sirkulærøkonomi og seminaret 26. februar her.

Share