8 November 2017

Siv Jensen presenterte statsbudsjettet 2018 i Brussel

sivjensen.png

Finansminister Siv Jensen holdt foredrag for det norske miljøet i Brussel. Foto: Maja Busch Sevaldsen

Siv Jensen var i Brussel 7. november og redegjorde for tilstanden til norsk økonomi og prioriteringene i statsbudsjettet 2018. Budskapet var at norsk økonomi er i vekst, men med uromomenter i horistonten som kan true utviklingen.

Finansministeren pekte på at konjukturnedgangen i norsk økonomi er over. Som erstatning har vi fått en stabil økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet det siste året, også på Sørvest-landet som ble hardt rammet av oljeprisfallet i 2011 har arbeidsledigheten sunket.

Til tross for petroleumsinvesteringer og stigning i oljeprisen det siste, anslår statsråden at prisen ikke vil komme opp på samme nivå som før oljeprisfallet. Dermed må Norge belage seg på mindre avkastingen på oljefondet fremover.

Med forslag til statsbudsjettet for 2018 ønsker regjeringen å legge til rette for vekst med lavere skattenivå, eksempelvis med fjerning av eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

Selv om fremtiden for norsk økonomi ser lys ut pekte Jensen på noen faremomenter i fremtiden som økt proteksjonisme og flere konflikt i verden samt usikkerhet rundt Brexit. Hjemme er det også bekymring rundt stor privatgjeld i mange norske husholdninger.

Finansministeren mente at fremover vil reform av skattesystemet være en forutsetning for å ivareta velferdsnivået.

Les mer om Siv Jensens besøk i Brussel på regjeringen sine hjemmesider.

Share