29 April 2013

Sjørute mellom Stavangerregionen og Zeebrugge?

Forside8

Risavika havn og havnemyndighetene i Zeebrugge i Belgia har blitt enige om å utrede muligheten for en fremtidig sjørute mellom regionene.

Dette ble resultatet av et møte mellom partene som fant sted i Zeebrugge før påske. Risavika havn vil nå bruke tid og ressurser for å kartlegge markedsgrunnlaget for en slik satsning.

Skulle rutesamarbeid bli en realitet, kan Risavika bidra til å avlaste havnene i Oslo og Gøteborg, og dermed også bidra til å flytte mer gods fra vei over til sjø.  At Zeebrugge er svært godt forbundet med resten av kontinentet bidrar også til å gjøre et mulig rutesamarbeid svært attraktivt.

For mer informasjon om Zeebrugge havn, les her.

Share