20 June 2016

Slovakia overtar EU-formannskapet

Slovakia tar over stafettpinnen fra Nederland 1. juli, og vil inneha EU-formannskapet det neste halvåret. Bildet er fra slottet i Bratislava. Foto: Guillaume Speurt/Flickr.

Slovakia tar over stafettpinnen fra Nederland 1. juli, og vil inneha EU-formannskapet det neste halvåret. Bildet er fra slottet i Bratislava. Foto: Guillaume Speurt/Flickr.

1. juli overtar Slovakia det roterende EU-formannskapet, når det inneværende nederlandske formannskapet går mot slutten. EU-formannskapets hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Slovakia har så langt avventet å konkretisere sin agenda for formannskapet, spesielt i påvente av den britiske folkeavstemningen om EU-medlemskap, men har lagt frem følgende hovedprioriteringer:

Styrke den europeiske økonomien

  • Se etter muligheter for å øke pengepolitisk integrering blant Euro-medlemmene, og forbedre krisemekanismer.
  • Promotere implementeringen av en finansmarkedsunion (Capital Market Union), for å åpne alternative finansieringskilder til spesielt små og mellomstore selskaper.

Modernisere og utvide det indre markedet

  • Utvide det indre markedet til å også inkludere den digitale økonomien og energiunionen.

Reversere økende fragmentering blant medlemsland

  • Unionen har det siste året opplevd økende vanskelighet i å oppnå konsensus rundt en rekke tema – spesielt i migrasjonskrisen. Mange land har innført grensekontroll, og en viktig prioritering for Slovakia vil være å gjenåpne disse grensene.

Økt fokus på EUs utenrikstjeneste

  • Fremheve en felles europeisk stemme i internasjonale spørsmål, og promotere handelsavtaler som TTIP for å styrke europeisk konkurransedyktighet globalt. Videre vil Slovakia vektlegge å stabilisere EUs forhold til landene i Øst-Europa, først og fremst Russland, og å oppnå bedre koordinering og forståelse med nordafrikanske land om håndtering av flyktninger.

Les mer om det slovakiske EU formannskapet her. Se også artikkel hos EU-delegasjonen.

Bakgrunn
Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den forrige trioen besto av Italia, Latvia og Luxembourg. Den nåværende trioen består av Nederland, Slovakia og Malta, og vil bli etterfulgt av Storbritannia, Estland og Bulgaria.

Share