19 November 2015

Sluttkonferanse for Innobuild-prosjektet

Innobuild-728x255.jpg

3.-4. desember arranger Falun og Lyngdal kommune sluttkonferanse om effekter og gevinster fra deres Innobuild-prosjekt, som ble innvilget støtte av EUs DG ENTR i 2011. Gjennom det tre år lange samarbeidet (2012-15) har de utviklet spisskompetanse innen bygging av fremtidens omsorgsboliger, og bruk av velferdsteknologi. Konferansen vil finne sted i Teatergatan 1, Falun, Sverige.

Kort om prosjektet

Innobuild har vist seg å være et innovativt og vellykket offentlig innkjøpsprosjekt, med spesielt fokus på bærekraftig materiale, byggetid, kostnad og velferdsteknologiske løsninger i omsorgsboliger for eldre. De såkalte «smarthusene» inneholder blant annet vindusovervåking, bevegelsesdeteksjon, hvitevare- og varmestyring, samt en rekke andre sikkerhetsfunksjoner. Ved utprøving av nye og innovative ideer, er resultatet både billigere og bedre løsninger for å bli boende lenger hjemme. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arrangementet tilbyr muligheter for å lære mer om:

  • Metoden for innovative offentlige anskaffelser
  • Hvordan bruke markedskunnskap i en anskaffelse
  • Bærekraftige bygg
  • Effektiv drift
  • Det siste innen velferdsteknologi
  • Organisatoriske endringer som resultat av anskaffelsene
  • Gevinstrealisering
  • Omvisning i Innobuild prosjektet.

For påmelding, trykk her. NB! Frist er 24. november 2015

Deltakeravgift er på SEK 1200,- pr. deltaker, og inkluderer lunsj begge dagene.

For mer detaljert informasjon og program, se vedlegg:

(no)Slutkonferans2015Innobuild

Share