23 June 2016

Smart, bærekraftig turisme i Stavangerregionen

854881119.-20. mai fant den offisielle oppstarten av Smart City Hospitality-prosjektet (SCITHOS) sted i Amsterdam. Region Stavanger og Vestlandsforskning er norske partnere i det EU-finansierte prosjektet, som skal kombinere forskjellige metoder for å fremme en mer bærekraftig reiselivsutvikling, samt fremheve viktigheten av bærekraftig urban turisme blant politikere og myndighetsutøvere. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, Urban EuropeAustrian Research Promotion Agency, Netherlands Organisation for Scientific Research og Centre for the Development of Industrial Technology.

Turisme utgjør en viktig del av byers og regioners økonomi, men medfører også en del negative aspekter som klimagassutslipp, forurensning, trafikkaos, støy og turistifisering, noe som kan skape en dårlig opplevelse for både lokalbefolkning og tilreisende. Gjennom Smart City Hospitality-prosjektet vil man utvikle kjøreregler og verktøy som skal hjelpe byene med transformasjonen som må til for å oppnå mer bærekraftige reisemål og forsterket økonomisk vekst inn i næringen.

Stavanger vil delta i prosjektet sammen med Amsterdam, Beograd, Valencia, Darmstadt og Gøteborg. Prosjektet har en varighet på tre år.

Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside. Se også artikkel hos Region Stavanger.

Share