26 May 2015

Smart Cities-konferanse i Bratislava 13.-16. oktober

svaruslogo13-.16. oktober arrangeres “Smart City 360 Summit” i Bratislava, i regi av European Alliance for Innovation (EAI). Konferansen handler om mobilitet, IKT, Tingenes Internett, e-helse, energi og bærekraft. Arrangementet vil presentere suksesshistorier og smarte løsninger fra flere steder i verden, blant annet innen smartby-utvikling og –regulering, teknologisk utvikling og fysisk og digital infrastruktur.

Konferansen retter seg mot offentlige aktører, forskningsinstitusjoner og næringsliv, og fungerer som en møteplass for smart cities-interesserte aktører. Blant de prominente innlederne er Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič.

Program og påmeldingsinformasjon finner du her. Det arrangeres også en parallellkonferanse med samme tematikk i Toronto. Du kan lese mer om EAI på denne siden.

Share