19 August 2015

Smart Cities-prosjektseminar i Brussel

Errin28. oktober arrangerer forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN et prosjektutviklingsseminar i Brussel, med fokus på Smart Cities-utlysningene under Horisont 2020 for årene 2016-2017. Seminaret er en god anledning til å presentere og videreutvikle egne prosjektforslag, treffe potensielle prosjektpartnere og til å bygge søkerkonstellasjoner. Stavangerregionens Europakontor er medlem av ERRIN, og har medvirket i organiseringen av seminaret, som finner sted på Sachsens EU-representasjon.

Seminaret vil organiseres rundt seks prosjektideer, som sendes inn av seminardeltakere på forhånd. Det vil være mulig å delta i opptil to prosjektgrupperinger under seminaret. Fristen for å sende inn prosjektforslag har utgått, men man kan fremdeles melde seg på seminaret via denne siden. Påmeldingsfristen er 5. oktober. Grunnet forventet stor pågang og et begrenset antall plasser vil det bli gjennomført en sortering etter at registreringsfristen er utgått. Påmeldingsbekreftelse sendes ut 6. oktober.

Mer informasjon og seminarprogram er tilgjengelig her.

Vi vil også benytte anledningen til å informere om Europakommisjonens informasjonsdag om Smart Cities and Communities, som arrangeres i Brussel 6. november. Mer informasjon publiseres fortløpende.

Share