7 June 2016

Smart Cities-seminar på Norges Hus

Fra venstre: Marcelo Masera, Patrick Arthur Driscoll (NTNU), Bernard Gindroz (moderator), Maren Kornmann (ENCO AG) og Mark van Stiphout (viseavdelingsleder for 'New energy technologies, innovation and clean coal i Generaldirektoratet for Energi) (Foto: Sondre Myge Haugland)

Fra venstre: Marcelo Masera (Joint Research Centre), Patrick Arthur Driscoll (NTNU), Bernard Gindroz (moderator), Maren Kornmann (ENCO AG) og Mark van Stiphout (viseavdelingsleder i Europakommisjonens DG Energy). Foto: Sondre Myge Haugland

Mandag 6. juni ble seminaret «Thinking innovative: Smart mid-sized cities – a Swiss-Norwegian case» arrangert på Norges Hus i Brussel, i regi av EU-delegasjonen, SwissCore, Forskningsrådet, NTNU og SINTEF. Seminarets formål var å utveksle erfaring og beste praksis i utviklingen av smarte byer, med eksempler fra Sveits og Norge.

Energiunionen er en sentral prioritering for Europakommisjonen. I store deler av Europa, inkludert Norge og Sveits, bor mennesker i mellomstore byer på rundt 150 000 innbyggere, og innovasjon og utnyttelse av ny teknologi vil være sentralt for optimalisering av energi i disse byene. Smartbysatsing involverer også smarte transportnettverk, smarthus og smarte offentlige myndigheter for å møte utfordringene Europa står ovenfor, som forsyningssikkerhet og en aldrende befolkning.

Programmet er tilgjengelig her. Seminaret ble avsluttet med en nettverksmottakelse på Norges Hus.

 

Share