14 June 2019

Lanserte smartbyveileder

Smart city guidance package

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) lanserte nylig en veileder for smarte byer. Målet med veilederen er å hjelpe byer med å utvikle smartbystrategier og skape en felles læringsplattform. Stavanger kommune har bidratt med innspill til Europakommisjonen og NTNU som har skrevet dokumentet.

Byer over hele verden møter mange av de samme problemstillingene i byutviklingen:

  • Vanskeligheter med omstilling til fornybare energikilder.
  • Manglende bevarelse av biodiversitet og grønne områder når byene ekspanderer.
  • Vanskeligheter med å tilby tilfredsstillende infrastruktur.
  • Utfordringer med å ta i bruke nye digitale teknologier, slik som roboter og nye superdatamaskiner.
  • Økt global konkurranse.

Gjennom veilederen ønsker Europakommisjonen å bidra til bedre samarbeid og synergier mellom europeiske byer. Målet er at byer kan lære av hverandre gjennom gode løsninger innenfor områder som for eksempel transport og energi.

SrE deltok på lanseringen av veilederen i Regionskomitéen 8. mai. Veilederen finner du i sin helhet her.

Share