5 December 2017

Smart i Gjesdal

gjesdal-smart-city.jpeg

Foto: Maja Busch Sevaldsen

Tredje arrangement i møteserien Stavanger Smart Region fant sted i Gjesdal tirsdag 28. november. Her møttes aktører fra Rogaland for å diskutere digitalisering og hvilke muligheter den digitale regionen bringer med seg.

Møtet ble åpnet av Frode Fjellsbø, ordfører i Gjesdal, som snakket om kommunens smarte prosjekt og hvilke muligheter og utfordringer de skaper. Gjesdal har flere konkrete prosjekter å vise til som borgerbuss, smart bussholdeplass og innbyggerportal (Gjesdal Smart City). Det ble også tid til en omvisning i Ålgård sentrum.

Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark, fortalte om neste generasjons bysykkel og Gunnar Crawford, leder for smartbyen Stavanger, snakket om blant annet ambisjonen om å skape en living lab for å teste ut smarte løsninger. Møtet ble avsluttet med en gjennomgang av Arena Smart City-klyngestatusen og Nordic Edge av Herbjørn Tjeltveit.

Stavanger Smart Region er et initiativ fra Greater Stavanger, som i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor, ønsker å etablere en arena for de regionens aktører for å utveksle kompetanse og innovere på tvers av kommunegrensene med det formål å skape best mulig rammebetingelser for næringslivet.

Tekst: Svanhild Sondresen, Greater Stavanger

Share