9 November 2018

Smart spesialisering – krav til Europas regioner også etter 2021

S3

EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen for å motta midler fra strukturfondene. Fem år etter lanseringen, mener Kommisjonen at dette har fungert godt, og det forblir et viktig element i EUs regionalpolitikk også i framtiden.

Regjeringen ønsker smart spesialisering også i Norge

Norge fylker mottar ikke midler fra strukturfondene, og det er ikke et krav om smart spesialiseringsstrategier for regioner/fylker. Like fullt er det flere norske fylker som har laget slike strategier og enda flere som er i prosess, Rogaland fylkeskommune inkludert. Denne utviklingen er i tråd med et uttalt ønske fra Kommune og regionaldepartementet.

For å lykkes i global konkurranse må land og regioner utnytte sine fortrinn. Smart spesialisering handler om å identifisere disse, og utvikle nye nisjer og næringsområder.

Koble ressurser og kompetansefortrinn med markedspotensial

Smart spesialisering strategier skal fremme fornying og omstilling ved å styrke utviklingen på de næringsområdene hvor regionen effektivt kan koble ressurser og markedspotensial.

Idéen er derfor å analysere styrkene til en region i et globalt perspektiv, i dialog med næringsaktører, myndigheter og akademia. Sammen vil aktørene bestemme hvor det finnes nye markedsmuligheter som bygger på regionens kompetanse. Suksessfull smart spesialisering handler derfor om å skape et samspill mellom forskning og næringsliv.

Oppdage beslektede muligheter

Et viktig ledd i smart spesialisering er å koble spesialiseringen i regionen til nye produksjonsmuligheter. Dette er noe norsk næringsliv tradisjonelt har vært dyktig på. Kommunal- og moderningseringsdepartementet fremhever for eksempel tunnelsikkerhet i Rogaland som en måte å knytte kunnskap fra flere næringer sammen. Spesielt framheves samarbeidet Rogaland fylkeskommune skapte mellom forskningsinstitusjoner, offentlig aktører og aktører fra oljenæringen i omstilling, som en mulighet for regionen å bli ledende i tunnelsikkerhet.

Les KMDs rapport om smart spesialisering her.

Les mer om smart spesialisering fra EU delegasjonen her.

Share