4 October 2018

Nordic Edge befester posisjon som Nordens smartby-arena

44370852614_ef01b8d967_z

Foto: Marie Von Krogh, Nordic Edge

Med 4500 deltaker på Nordic Edge Expo 2018 befestes statusen som Nordens største smartby-arena. Stavangerregionens Europakontor er stolt medarrangør.

Nordic Edge 2018
Nordic Edge Expo 2018, det fjerde i rekken, gikk av stabelen i Stavanger 25-.27. september. Årets arrangement samlet 4500 deltakere fra nær 50 land, i tillegg til 180 foredragsholdere og 200 utstillere. Blant deltakerne var beslutningstakere og næringslivsledere samt akademikere og skolebarn. Det tre dager lange arrangementet bestod av utstilling og konferanse, seminarer og workshops, safaris og nettverksarenaer.

Smart with a heart
“Smart With a Heart” var tittelen på årets konferanse der innbyggerne var i fokus. Det er også under denne fanen Nordic Edge tar plass i smartbyuniverset, med den nordiske modellen som utgangspunkt og hvor offentlig sektor i større grad er premisslegger for teknologibransjen enn omvendt. Dette er også bakteppet for at Nordisk Ministerråds engasjement i Nordic Edge.

Gallery slideGallery slideGallery slide

Nordisk Råd arrangerte blant annet en dagskonferanse om nordisk-kinesisk samarbeid, omkring bærekraftige løsninger for byutvikling. I forbindelse med dette var det dermed en betydelig deltakelse fra Kina på årets Nordic Edge.

Stavangerregionens Europakontor og Nordic Edge
Nordic Edge har som kjent sitt utspring i det Horisont 2020-finansierte Triangulum-prosjektet og dermed en tydelig europeisk dimensjon som Stavangerregionens Europakontor er særlig opptatt av å styrke. Også i år sørget vi for innledere fra Europakommisjonen og er svært tilfredse med at nettverket av europeiske fyrtårnsprosjekt la sitt halvårlige møte til Nordic Edge.

SrE laget sørget også for at EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, besøkte Nordic Edge og arrangerte ordførermøte om innbyggerinvolvering sammen med EUROCITIES og Nordic Edge og med ordfører i Stavanger som vertskap.

Videre var vi medarrangør av tre parallellsesjoner. Tirsdag 25. september presenterte vi de nye fyrtårnsbyene, sammen med EUROCITIES og Greater Stavanger, onsdag 26. september arrangerte vi i samarbeid med ERRIN og ENoLL en workshop hvor deltakerne kunne jobbe frem løsninger på klimautfordringer. Og sist men ikke minst var vi medarrangør av  mobilitetsworkshop sammen med POLIS.

Strategisk samarbeid med Quebec og Canada
Stavangerregionens Europakontor la også til rette for besøk fra en delegasjon fra Quebec i Canada bestående av politikere og offentlig administrasjon, forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører. Delegasjonsbesøket var en oppfølging av SrE-direktørens besøk til Quebec i fjor, hvor strategisk samarbeid på H2020 var tema. I kjølvannet av dette, er det opprettet kontakt med Nordic Edge-sekretariatet og blant annet inngått prosjektsamarbeid med finansiering fra Nordisk Råd.

Share