28 November 2017

Smartby-klynge får Arena-status

Arena-status.jpg

Leder av Nordic Edge sekretar, Herbjørn Tjeltvedt og sjef i Stavanger sentrum AS, Kristin Gustavsen sammen med statsrådene Jan Tore Sanner og Monica Mæland under tildelingen av Arena-statusen. Foto: Innovasjon Norge.

Smartby-prosjektet Arena Smart City i Stavanger ble 16. oktober tildelt status som Arena-klynge av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Dette gir høyere status og tilskudd på ca. 2,2 millioner kroner.

Sammen med fire andre norske klynger ble Arena Smart City tildelt den prestisjefulle statusen. Dette er en viktig anerkjennelse av Stavangerregionens satsing på smartbyløsninger.

Nordic Edge -sekretariatet har stått for søknaden som Arenaprosjekt, og utgjør navet i klyngen sammen med aktører fra næringslivet, FoU-miljøer og offentlige myndigheter.

Arena Smart City er den eneste av sitt slag i Norge – målet er å bli det ledende miljøet i Norden på smartby-løsninger innen 2021.

Arena-statusen er et resultat av en langsiktige satsing i regionen, der Stavangers fyrtårnsbystatus gjennom det EU-finansierte Triangulum-prosjektet, er en milepæl. Stavangerregionens Europakontor spilte opp prosjektet og er blant initiativtakerne til Nordic Edge Expo.

Les pressemeldingen om den tildelte Arena klyngestatusen på Nordic Edge sine hjemmesider.

 

 

Share