26 April 2019

Smartbymøte i ERRIN 14. mai

digital_calendar

ERRINs arbeidsgruppe for smartby, hvor Stavangerregionens Europakontor deltar arrangerer 14. mai smartby seminar i Brussel. Seminaret vil holdes i West Midlands Europes kontorer.

Seminaret vil ha deltakere fra Kommisjonen, CARTIF som arbeider med smartbyløsninger, og de nye fyrtårnsby prosjektene – Making City og CityxChange. Direktør av Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen, vil være moderator for seminaret.

Fullt program her.

Påmelding kan du gjøre her.

Share