11 December 2019

Smartbysjef i Stavanger kommune presenterte Nordic Smart City Network i Brussel

dsc00145.jpg

Foto: SrE

Den 10. desember presenterte smartbysjef i Stavanger kommune, Gunnar Crawford, Nordic Smart City Network under en workshop i Brussel. Arrangementet var i regi av  ERRINs smartbyarbeidsgruppe, hvor SrEs Europarådgiver Maja Busch Sevaldsen er en av lederne.

Temaet for møtet var åpne H2020 utlysninger innen smartbyfeltet, hvor seks aktuelle utlysninger ble diskutert for å kartlegge interesse og mulig prosjektsamarbeid. Blant deltakerne var representanter fra byer som Aarhus, København, Nicosia, Tampere, Turku, Trento og Marseille for å nevne noen.

Nordic Smart City Network
Nordic Smart City Network består av de fem nordiske landene, Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og inkluderer fire hovedsteder og fjorten byer. Formålet med nettverket er å utforske og videreutvikle den nordiske måten å skape levelige og bærekraftige byer på.

Nordic Smart City Network ble etablert i kjølvannet av Nordic Edge Expo i 2017, og ble formalisert under Barcelona Smart City Expo samme år.

For å kunne fortsette å være konkurransedyktige på det globale markedet er det gunstig for de nordiske byene å ha et tett samarbeid hvor de deler erfaringer og beste-praksis. Erfaringsutveksling på tvers av nettverket fører til ressurssparing- og effektivisering og bidrar til at ferdigutviklede innovative løsninger kan bli tatt i bruk av flere byer.  Stavanger kommunes anvendelse av finsk smartby løsning er et eksempel på dette.

 Les mer om nettverket her.

 

Share