23 November 2021

Smarte løsninger, innovasjon og samarbeid – dette var årets Smart City Expo World Congress 2021!

Fire dager med smartby på agendaen! 2021 versjonen av Smart City Expo World Congress (SCEWC) i Barcelona bød på ny innsikt, nye innovative løsninger, og nettverksbygging, på regionalt-, nasjonalt-, europeisk- og internasjonalt nivå.

Stavangerregionens Europakontor (SrE) deltok, sammen med en stor nordisk delegasjon, og SrEs medlemmer – Stavanger kommune, Sandnes kommune og Nordic Edge, på SCEWC og Smart City Business Forum i Barcelona 15.-18. november.

Smart City Business Forum

mandag 15. november, før selve avsparket til SCEWC, var det duket for Smart City Business Forum, på Barcelona World Trade Center. Det overordnede temaet var byer – og samfunns omstilling til klimanøytralitet. I storsalen var flere spennende aspekter ved denne omstillingen oppe til debatt, deriblant investor perspektivet og bruk av allerede eksisterende løsninger og teknologi.

Dagen ble avsluttet med informasjonsmøte og mottakelse for de norske deltakerne.

Smart City Expo World Congress

SCEWC er verdens største smartby expo og konferanse, og trekker vanligvis mennesker og gode ideer fra hele verden til Barcelona. Den 10. versjonen av SCEWC ble i år gjennomført i hybrid format. Utstillingsområdet hadde en mer europeisk innretning, siden de store paviljongene fra Asia, USA og Midtøsten ikke deltok på utstilling i år.

Den nordiske paviljongen

Den Nordiske paviljongen, Nordic+, besto av selskaper, kommuner og regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Balkan. Totalt var det over 250 deltakere som hadde sin ‘base’ på Nordic+ paviljongen. Nordic Edge, Smartbyene, DOGA og Nordic Smart City Network hadde en populær stand, der den norske delegasjonen delte på å representere Norge.

Tirsdag 16. november var expo´ens åpningsdag, på Fira Barcelona Gran Via. Nordic+ Paviljongen ble offisielt åpnet av de nordiske ambassadørene i Spania, der de oppfordret til samarbeid på tvers av landegrensene og regioner. Videre fulgte en hel del av presentasjoner og paneler på scenen. Her ble blant annet det Nordiske Smartby Veikartet presentert. I panelet satt, blant andre, Gunnar Crawford, Smartbysjef i Stavanger Kommune.

Expoens første dag ble avsluttet på El Palace Hotel for nordisk nettverksmiddag.

Onsdag 17. november var det igjen full aktivitet på paviljongen. Den populære sesjonen “Meet the Nordic Cities” var et trekkplaster. Både Stavanger kommune, ved Gunnar Crawford, og Sandnes kommune, ved Anne Lise Falch Anfinsen, presenterte sine smartbysatsinger.

Torsdag 18. november, siste dag av expo´en, var internasjonal dag på Nordic+ paviljongen, hvor det ble organisert besøk for internasjonale delegasjoner som ville lære mer om nordiske smarte løsninger.

En kort oppsummering av uken: Vi må bygge fremtidens byer og samfunn slik at de fungerer for innbyggerne – og at de er “by and for the citizens”. For å ikke glemme verdien av samarbeid, på tvers av sektorer, landegrenser og kulturer. Vi må lære ‘beste praksis’ av hverandre, – og det innebærer å dele løsninger, teknologier og tankesett.

Vi ser allerede frem til neste års Smart City Expo World Congress, som finner sted 15.-17. november 2022, og håper å ha med enda flere fra Rogaland!

Share