1 March 2017

Den smarte Stavangerregionen – seminar 24. mars

stavanger-smart-region24. mars inviterer Greater Stavanger, i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor, til seminar om smarte byer og samfunn i Stavangerregionen. Seminaret handler om mulighetene på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå for prosjelt og læring, samarbeid og nettverk. Seminaret finner sted på Måltidets Hus i Ipark, klokken 10.00-14.00.

På seminaret vil man diskutere hvordan best posisjonere seg for å delta i aktuelle EU-programmer og vinne frem i prosjektsøknader, samt hvordan Stavangerregionen kan sikre gjennomgående åpne standarder som vil bidra til kostnadseffektiv utvikling og konkurransekraft. Det vil også bli informert om Startup in Residence-programmet, som hjelper oppstartsselskaper i USA og Nederland til å utvikle seg for å kunne delta på det offentlige markedet. Greater Stavanger ønsker å legge til rette for at programmet etableres i Stavangerregionen.

Man kan melde seg på seminaret her.

Seminaret er det første av totalt fire smartbyseminar som Greater Stavanger arrangerer i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor i 2017. Dato og tema for de øvrige seminarene er som følger:

Seminar 2 – Prøving & feiling – kunnskapsdeling
Tidspunkt: 13. juni, 10-14.00
Sted: Stavanger kommune
Formål: å dele utfordringer, erfaringer og mulige løsninger i kommunalt smartarbeid.

Seminar 3 – Internasjonale smarte samfunn
Tidspunkt: 26.-28. september
Sted: Stavanger Forum
Formål: å skreddersy program for kommunene i Stavangerregionen om hvordan man kan nyttiggjøre møteplassen Nordic Edge Expo.

Seminar 4 – Digitalisering
Tidspunkt: 22. november, 10-14.00
Sted: Gjesdal kommune
Formål: å diskutere muligheter og begrensninger ved en digital omlegging av kommunale tjenester, og hvordan digitalisering kan bidra til næringsutvikling.

Share