24 January 2020

Active and Assisted Living utlysningen for 2020 er lansert

AALActive and Assisted Living (AAL) programmets utlysning for 2020 er lansert. Årets tema er «Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions», og er en utfordringbasert utlysning som skal støtte innovative, internasjonale og multidisiplinære samarbeidsprosjekter. 

Utlysningen
Informasjon om 2020-utlysningen er publisert på AALs hjemmesider og det vil være mulig å levere inn søknader fra og med fredag 7. februar. Innleveringsfrist for prosjektforslag er satt til 22. mai kl. 17.00. Potensielle søkere oppfordres til å melde seg på «AAL Programme newsletter» for å være oppdatert på relevant utlysningsinformasjon.

Prosjektbeskrivelse
Det vil være mulig å søke på to typer prosjekter, “Collaborative projects” og “Small Collaborative Projects”, der målet er å utvikle markedsklare IKT-løsninger innenfor AAL sine fokusområder. Prosjektene må bestå av et konsortium på minst tre organisasjoner fra tre forskjellige land og en bedriftspartner, der en av organisasjonene må representere sluttbrukerne av produktet. Varigheten på Collaborative Projects er 12 til 30 måneder med et maksbeløp for finansiering på 2.500.000 euro. Small Collaborative Projects varer i 6-9 måneder og har en budsjettgrense på 300.000 euro.

Viktige datoer

  • 7. februar: Innleveringsplattformen åpner
  • 22. mai kl. 17.00: Frist for innlevering av prosjektforslag
  • 26-28. oktober: AAL forum i Nice, Frankrike

Se her for søknadsguide. Informasjon om kriterier for norske søkere finnes her.

Share