26 November 2014

Solid deltakelse fra Stavangerregionen i prosjektverksted i Brussel

ERRIN_BrokerageRepresentanter fra Sandnes kommune, Gjesdal kommune og IRIS deltok og presenterte prosjektideer under ERRINs uke med tematiske prosjektverksted som gikk av stabelen i Brussel 24-28. november.

Stavangerregionens Europakontor er medlem av ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) som særlig arbeider for økt involvering av regionale aktører i Horisont 2020-programmet. Formålet med ERRINs prosjektverksteder er å legge til rette for kontakt og prosjektutvikling for aktører fra medlemsregionene, knyttet til aktuelle utlysninger.  Deltakerne fra Stavangerregionen deltok i prosjektverkstedene på henholdsvis energi og helse, sammen med Stavangerregionens Europakontor.

Prosjektverksted energi
I prosjektverkstedet på energi, ble relevante utlysninger presentert, blant annet EUROGIA2020-programmet som promoterer lavkarbonteknologiprosjekter. Deltakerne fikk også en presentasjon av Medicool-anlegget i Spania som har installert et smart varme- og kjøleanlegg basert på solenergi. Resten av arrangementet besto av prosjektarbeidsgrupper der konkrete prosjektideer ble diskutert.

Her presenterte Eva-Maria Gärtner fra Gjesdal kommune sammen med Peter Breuhaus (IRIS) og Tor Line (AC Enko) en prosjektide om utvikling av bærekraftige, integrerte smarte byer. Prosjektets pilotby i Gjesdal er Ålgård, hvor man blant annet vil bygge om byens sentrum, øke bruken av lokal fornybar energi og satse på energieffektivisering. Prosjektideen tiltrakk seg en betydelig mengde interesserte aktører, og man måtte på et tidspunkt finne et større møterom for å få plass til alle.

Prosjektverksted helse.

Under helseprosjektverkstedet presenterte Arnaud Senn fra Europakommisjonen mer informasjon om PHC 25-2015-utlysningen «Advanced ICT systems and services for Integrated Care». Deretter fulgte en presentasjon fra  Funka Nu, en svensk handicapbransjeorganisasjon som retter seg mot myndigheter, som ga deltakerne en innføring i prosjektssøknadsskriving, samt gode råd knyttet til hva man bør fokusere på og unngå i skriveprosessen. Funka Nu har tidligere deltatt i PROEIP AHA-prosjektet.

Som under prosjektverkstedet for energi var andre halvdel av dagen satt av til arbeidsgrupper. Her deltok Evy Bue Fadnes og Trine Pernille Langoen Vos fra Sandnes kommune, og Brita Gjerstad fra IRIS presenterte en prosjektide knyttet til Horisont 2020-programmets PHC 21-2015-utlysning om hvordan IKT kan benyttes for å fremme aktiv og sunn aldring.

Les mer om ERRIN her. Prosjektideene under henholdsvis energi- og helseprosjektverkstedene er tilgjengelige her og her. Prosjektideen til Gjesdal kommune er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Smart City Ålgård HZ2020

Share