12 December 2016

Solid deltakelse fra Stavangerregionen på EIP AHA-årskonferansen

Foto: Stavangerregionens Europakontor

Stavangerregionen var godt representert under EIP AHA-årskonferansen. Fra venstre: Mette Fossan-Bergem (Sandnes kommune), Helga Strand Vestbø (Stavanger kommune), Bente Gunnarshaug (Stavanger kommune), Trine Pernille Langøen Vos (Sandnes kommune), Arild Kristensen (Norwegian Smart Care Cluster), Eva Tone Fosse (Time kommune), Svein Ingve Nødland (IRIS), Anja Gåsland (Time kommune), varaordfører Bjørg Tysdal Moe (Stavanger kommune), Terje Gravdal (Stavangerregionens Europakontor), Kristin Hetland (Greater Stavanger/Stavangerregionens Europakontor), Martha Therese Gjestsen (Stavanger Universitetssjukehus), Kyrre Ås (Universitetet i Stavanger) og Heidi Kristina Jakobsen (Stavangerregionens Europakontor). Foto: Stavangerregionens Europakontor

Stavangerregionen var godt representert under årskonferansen til EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) som gikk av stabelen i Brussel 6-7. desember 2016. Blant de 2000 påmeldte deltakerne, var 16 fra kommunene Stavanger, Sandnes og Time, Greater Stavanger, IRIS, Universitetet i Stavanger, Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger Universitetssjukehus samt Stavangerregionens Europakontor.

Europakommisjonen var arrangør for konferansen som handlet om digitalisering og IKT- innovasjon innen helsektoren, og som inkluderte en offisiell tildelingsseremoni for såkalte Reference Site-utmerkelser. Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, tok imot utmerkelsen på vegne av regionen fra Europakommisjonens kommissær for det digitale samfunn, Günther Oettinger.

Eldrebølgen – en utfordring og mulighet for Europa
EIP AHA-konferansens første dag diskuterte hvordan man kan transformere Europas helsevesen for å møte eldrebølgen. I løpet av de kommende tiårene vil Europas andel av befolkningen som er over 65 år øke betraktelig, grunnet høyere forventet levealder, lavere fødselstall og at etterkrigstidgenerasjonen pensjonerer seg.

Europakommisjonen ønsker å møte eldrebølgen gjennom en digital transformering av helsevesenet, hvor man tar i bruk innovative teknologiske løsninger, blant annet smarthusteknologi, Tingens Internett og Big Data. Teknologisk innovasjon skal kombineres med forebygging av kroniske sykdommer og promotering av en sunnere livsstil. Slik kan man oppnå flere gevinster samtidig: eldre bor lengre hjemme og lever sunne, selvstendige liv, bærekraften i helsevesenet sikres, og det blir skapt vekst og nye arbeidsplasser.

Europakontoret hadde lagt til rette for at delegasjonen fra Stavangerregionen også kunne delta på tilknyttede arrangementer i forbindelse med konferansen. Dette inkluderte blant annet et seminar hos Syddanmarks EU-kontor om oppskalering av innovative helseløsninger, samt helsemøte i ERRIN-nettverket om Wales’ ambisjoner innen helseinnovasjon og digitalisering. Deltakerne fikk også møte representanter fra andre nordiske Reference Sites under et uformelt frokostmøte.

Frokostmøte med nordiske Reference Sites. Foto: Terje Gravdal, Stavangerregionens Europakontor.

Frokostmøte med nordiske Reference Sites. Foto: Terje Gravdal, Stavangerregionens Europakontor.

Les mer om EIP AHA-årskonferansen her.

 

 

 

 

 

 

Share