30 September 2016

Solid deltakelse på lynkurs i EU/EØS i Brussel

lynkurs-foran-ep

På lynkursets andre dag hadde deltakerne møte med sine respektive regionkontor. Her er delegasjonen fra Stavanger fotografert utenfor Europaparlamentet. Foto: Terje Gravdal

Stavangerregionen var godt representert da Stavangerregionens Europakontor arrangerte lynkurs i EU/EØS sammen med øvrige norske regionkontor og KS i Brussel 8.-9. september.

Stavangerregienens Europakontor er initiativtaker til kurset som hadde i alt 108 påmeldte fra hele landet. Blant de 20 deltakerne fra Stavangerregionen, var ordførerne i Haugesund, Randaberg og Tysvær kommuner, varaordfører og andre folkevalgte fra Stavanger kommune, samt rektor og ansatte ved Høgskulen Stord/Haugesund i tillegg til Haugaland Vekst.

I løpet av de to kursdagene fikk deltakerne innføring i EØS-avtalen og dens innvirkning på norske kommuner og fylkeskommuners hverdag,  om hvordan ESA og EFTA-domstolen håndhever EØS-avtalen, og om EUs langtidsprioriteringer.

Haugalandet var godt representert på lynkurset i Brussel. Fra venstre: Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier, Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, og Annette Sæther og Ragnhild Bjerkvik fra Haugaland Vekst. Foto: Haugaland Vekst.

Haugalandet var godt representert på lynkurset i Brussel. Fra venstre: Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier, Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, Annette Sæther, Haugaland Vekst, og Ragnhild Bjerkvik, Haugaland Vekst. Foto: Haugaland Vekst.

På kursets andre dag fikk deltakerne møte sine respektive regionkontor, i tillegg til at aktuelle tema som EUs arbeid med det grønne skiftet og migrasjon, ble belyst. EUs arbeid med smart cities eller smarte byer og bygder ble også presentert og diskutert og her ble blant annet  Triangulum-prosjektet, der Stavanger og Eindhoven er fyrtårnsbyer sammen med Manchester, omtalt.

EUs arbeid på migrasjonsfeltet var et tema som engasjerte flere av lynkursets deltakere, deriblant ordfører i Randaberg Kristine Enger. Foto: Terje Gravdal.

EUs arbeid på migrasjonsfeltet var et tema som engasjerte flere av lynkursets deltakere, deriblant ordfører i Randaberg Kristine Enger. Foto: Terje Gravdal.

Kurset har forøvirg fått flott omtale i artikkel hos  Haugaland Vekst der rektor ved HSH og ordførerne i Haugesund og Tysvær uttaler seg.

Se også omtale hos regionkontorene til Nord-Norge, Trøndelag, Vest-Norge, Sørlandet og Osloregionen.

Programmet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

eu-eos-pa-1-2-3-endelig-program-8-9-september

 

Share