18 September 2014

Solid norsk flertall mot EU-medlemskap i ny undersøkelse

122_Norsk-og-eu-flagg-liteI en spørreundersøkelse utarbeidet av Sentio Research fremgår det at et overveldende flertall av respondentene er imot norsk EU-medlemskap. 70,5 % av de spurte oppga at de ville svart nei til at Norge ble medlem i EU, dersom det hadde vært folkeavstemning i dag. Andelen respondenter som ville svart ja lå på 17,8 %. Også blant velgerne i Høyre, Norges eneste parti med et programfestet ønske om EU-medlemskap, var det et flertall på 60% av respondentene som ville stemt nei, mens 29% av de spurte Høyrevelgerne ville svart ja.

Les mer om saken i Klassekampens artikkel her.

Share