2 September 2022

Spennende Stavangerdager for SrE


ONS, mobilitets workshop, og møte med politisk engasjerte ungdommer i Rogaland Ungdomsråd var på blokka da vi var på besøk i regionen i august.

Team Energihovedstaden

På ONS var vi en stolt del av Team Energihovedstaden. På expoens mest fargerike stand formidlet vi hvordan Stavangerregionen er ledende i det grønne skifte. Det var en glede å være en del av deres team!

Møte med Ungdommens Fylkesråd i Rogaland

Fremtidens politikere fikk høre om EUs politikk for det grønne skiftet, og hvordan vi jobber i Brussel, på deres ungdomsrådsmøte. I år er det europeiske ungdomsåret, noe som gjør det ekstra stas å få prate med “regionens fremtid”.

Horisont Rogaland workshop på mobilitet

Horisont Rogaland er et samarbeid mellom UiS, Rogaland Fylkeskommune og SrE med støtte fra forskningsrådet. Nettverket skal mobilisere og støtte søkere fra ulike sektorer​ til forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. På workshopen 26. August var målet å komme et sted nærmere en mobilitetssøknad i regionen. Takk til alle som deltok!

Vi fikk også høre om Nordic Edge gjennomslag på søknaden om å bli en europeisk innovasjonshub på digitalisering. Her kan du lese mer om prosjektet.

Gerd Sehuus var også tilstede og ga en oppdatering på arbeidet under EUs city mission. Stavanger skal bli en av 100 klimanøytrale byer i Europa, som du kan lese mer om her.

Presentasjon fra Gerd Sehuus, Coordinator Mission Cities, Horizon Europe, City of Stavanger

ShareAuthor

Malin Vikne Henden